zaterdag 31 maart 2018

Bezoek aan de vuilstort van Blaringhem, Frankrijk (maart 2018)

(English below)

Sinds oktober 2016 verblijven Jacob Jan de Vries en ik, Maarten van Kleinwee, twee keer per jaar 5 achtereenvolgende dagen op de vuilstort van Blaringhem, Frankrijk (zie bezoek oktober 2016, maart 2017,  en oktober 2017).
Ons doel is om te kijken welke geringde meeuwen er gedurende die periode aanwezig zijn, met name meeuwen die in Nederland geringd zijn. Wij hopen zodoende een beeld te krijgen van de aanwezigheid van (geringde) meeuwen op die locatie gedurende die periode over meerdere jaren.

Om de gegevens van de verschillende jaren goed met elkaar te kunnen vergelijken gaan wij altijd in de maanden maart en oktober: het begin en het einde van het winterseizoen.

Enkele weken geleden was het weer zover en brachten wij een bezoek aan de stort in de tweede week van maart.


Bij onze aankomst op maandag waren wij verrast om tussen de 10.000 aanwezige meeuwen ook 3000 Kleine Mantelmeeuwen te zien. Dit hadden wij niet verwacht omdat de stort bij Blaringhem bij ons bekend staat als een stort waar zich voornamelijk Zilvermeeuwen ophouden.

De reden hiervoor is zeer waarschijnlijk te wijten aan de weersomstandigheden. De voorgaande week was het namelijk in heel Noord-Europa erg koud geweest met gevoelstemperaturen van ver onder het vriespunt. Wij denken dat de Kleine Mantelmeeuwen die onderweg waren vanuit hun overwinteringsgebied in Zuid-Europa naar hun broedgebied in West- en Noord-Europa hun reis onderbroken hebben vanwege de strenge vorst en een vuilstort zoals Blaringhem hebben uitgekozen omdat daar het voedsel makkelijk te verkrijgen valt.

Na woensdag, toen de temperaturen al enkele dagen weer aan het stijgen waren, leken er nog maar enkele honderden Kleine Mantelmeeuwen aanwezig te zijn.

Eén van de Nederlandse Kleine Mantelmeeuwen (Zwart H7, geringd door Buijs Eco Consult) zagen wij op dinsdag in Blaringhem (zie foto hieronder) en werd door Roland-Jan Buijs op vrijdag op de stort van Breda waargenomen.

Resultaat

In totaal registreerden wij zo'n 360 waarnemingen van zo'n 260 meeuwen uit diverse Europese landen. Hiervan waren er 71 in Nederland geringd waarvan 55 door Buijs Eco Consult. Een prachtig resultaat dus.

Van de 71 meeuwen met Nederlandse ring zagen wij er 6 ook in 2016 en 2017 op Blaringhem, 3 alleen in 2016 en 5 alleen in 2017.

Dankwoord

Wederom willen wij graag de volgende mensen bedanken voor het succesvol maken van dit bezoek: Eric Stienen, Marc van de Walle van het INBO voor het contact leggen met Baudelet en het aanvragen van de toestemming, het management van Baudelet Blaringhem voor het verlenen van de toestemming en voor hun gastvrijheid, en Roland-Jan Buijs van Buijs Eco Consult voor zijn waardevolle assistentie.

Hieronder volgt een foto-overzicht van de door ons waargenomen meeuwen met een kleurring van Buijs Eco Consult. Alle foto's zijn genomen door Maarten van Kleinwee.

English

Since October 2016, Jacob Jan de Vries and I, Maarten van Kleinwee, visit the landfill of Blaringhem, France twice a year to spend 5 consecutive days at that location. (See our visits from October 2016, March 2017,  and October 2017).

Our goal is to see which ringed gulls are present during that period, especially gulls that have been ringed in the Netherlands. This way we hope to get insight into the presence of ringed gulls at that location during those time periods over multiple years.

To properly compare the data from different years we always plan our visits in the months of March and October: the beginning and end of the winter season.

A few weeks ago we had our first visit of this year in the second week of March.

When we arrived at the site we were pleasantly suprised to see some 3000 Lesser Black-backed Gulls among the 10,000 gulls that are present there each day. We didn't expect this because in our experience Blaringhem is mainly a site that attracts Herring Gulls.

The reason for this is very likely to do with the weather conditions. Temperatures in the previous week in Northern-Europe were well below freezing. We think therefore that the Lesser Black-backed Gulls had stopped their migration from Southern Europe to West- and Northern Europe because of the cold conditions and had chosen a landfill such as Blaringhem because of the abundance of food.

After Wednesday, when the temperatures had started to rise for a few days already, we estimated that only a few hundred Lesser Black-backed Gulls were still present.

One of the Dutch Lesser Black-backed Gulls (Black H7, ringed by Buijs Eco Consult) was observed by us at Blaringhem on Tuesday (see photo) and was subsequently seen bij Roland-Jan Buijs on Friday at a site in Breda, the Netherlands.

Results

In total we registered about 360 observations of about 260 gulls from various European countries. From these, 71 were ringed in the Netherlands of which 55 were ringed by Buijs Eco Consult. A great result therefore.

From the 71 gulls with a Dutch ring, we observed 6 of them also in 2016 and 2017 at Blaringhem, 3 only in 2016 and 5 only in 2017.

We would like to express our thanks to the following people for making this a successful trip: Eric Stienen and Marc van de Walle from INBO Belgium for contacting Baudelet and arranging the permit, the management of Baudelet Blaringhem for granting us permission and for their hospitality, and to Roland-Jan Buijs of Buijs Eco Consult for his valuable assistance.

Below follows an overview of photos showing some of the gulls that we observed that are fitted with a colour ring from Buijs Eco Consult. All photos were taken by Maarten van Kleinwee.

zondag 7 januari 2018

Winter 2017/2018: Costa del Sol

English below


De Spaanse Costa del Sol staat bekend als strandbestemming. Behalve bij mensen is ook bij kleine mantelmeeuwen deze bestemming heel populair. Dit jaar bezochten wij (Naomi en Ronald) een aantal meeuwenhotspots in de omgeving van Malaga. Voor deze plaatsen waren we getipt door lokale ringers Salvador Garcia Barcelona en José Sánchez Cordero en door aflezer Dave Murray die al decennia lang in deze regio komt. Uiteindelijk deden wij in twee weken Estepona, Fuengirola, Torremolinos en Caleta de Vélez aan en hebben daar 427 aflezingen kunnen doen van 274 individuele meeuwen van 32 verschillende projecten. De bezochte locaties waren erg verschillend van aard. De havens van Fuengirola en Caleta de Vélez waren met name druk met meeuwen op dagen dat vis aan land werd gebracht. Toch werden ook de stranden, waar verstoring door mensen en honden vaak voor kwam, veel door de meeuwen gebruikt om te rusten.


Meeuwen bezoeken zowel de stranden als de havens / Gulls visit both beaches and fishing ports
In totaal zagen wij 51 ringen van Buijs Eco Consult. Deze meeuwen waren afkomstig uit zowel de deltakolonies als het binnenland.
Van de witte ringen die in de regio Malaga worden gebruikt, zagen wij er natuurlijk ook veel. Hierbij zijn ook kleine mantelmeeuwen die tijdens de overwintering zijn geringd en in Zuidwest-Nederland broeden.

W-N0MX op het strand bij de haven van Caleta de Vélez (links) en in het Zuiderpark (zomer 2017, rechts) / W-N0MX on the beach at the fishing port of Caleta de Vélez (left) and in The Hague (summer 2017, right)
Zestien meeuwen kwamen we op meerdere locaties tegen. De langste afstanden waarover sommige individuen zich verplaatsten, waren ruim 50 kilometer (tussen de havens van Fuengirola en Caleta de Vélez) en twee meeuwen waren binnen 24 uur ruim zestig kilometer opgeschoven van Estepona naar Torremolinos.

English

The Spanish Costa del Sol is well known as a beach destination. It is not only popular with people, but with gulls as well. This winter we (Naomi and Ronald) visited some gull-hotspots in the Malaga region that had been recommended by local ringers Salvador Garcia Barcelona and José Sánchez Cordero and ring-reader Dave Murray, who has been visiting the area each year for decades. We ended up visiting Estepona, Fuengirola, Torremolinos and Caleta de Vélez within a two week period, making 427 sightings of 274 individual gulls from 32 different projects. The visited locations were very different in nature. The fishing ports of Fuengirola and Caleta de Vélez were packed with gulls on days when fishing boats returned. The beaches were frequently used by gulls to rest and preen, despite being regularly chased by people and dogs.


All in all we saw 51 individual gulls from Buijs Eco Consult. These were gulls from colonies in the delta area as well as from inland colonies. Naturally we also saw many of the white rings used in the Malaga area. Among them were several Lesser black-backed gulls that breed in colonies in The Netherlands and had been ringed in previous winters.


Sixteen gulls were seen on more than one location. The longest distance between sightings was 50 kilometers in some individuals (between fishing ports of Fuengirola and Caleta de Vélez) or even over 60 kilometers for two gulls that had moved from Estepona to Torremolinos beach within 24 hours.dinsdag 14 november 2017

Vroege Vogels filmt Haagse meeuwen / Dutch urban gulls on TV

English below


Op 14 november 2017 is in Vroege Vogels TV een item geweest over de meeuwen in Den Haag. Hierin is aandacht besteed aan meeuwen in de stad, hun voedselstrategieën en interactie met mensen. Buijs Eco Consult heeft aan deze uitzending meegewerkt.

Milouska Meulens en Roland-Jan Buijs op Koekamp/Malieveld - Milouska Meulens and Roland-Jan Buijs at Koekamp/Malieveld

Op twee bekende locaties in de Haagse binnenstad (Koekamp/Malieveld en Buitenhof/Hofvijver) en bij winkelcentrum De Stede in het zuiden van Den Haag werden opnames gemaakt. Op deze locaties werden ook enkele meeuwen gevangen en geringd.

Rustende meeuwen in de Hofvijver - Resting gulls on Hofvijver

Bij de haringkar bij de ingang van het Binnenhof werd aandacht besteed aan specialisatie van sommige meeuwen op voedsel van mensen. Een enkele keer wordt eten gestolen, maar vaker verleiden de meeuwen mensen tot het voeren van restjes van hun lunch. Op deze locatie werden twee Zilvermeeuwen geringd; een adult en zijn 6 maanden oude jong dat nog steeds om voedsel bedelde. Beide meeuwen werden in de weken tussen opname en uitzending dagelijks op de haringkar waargenomen.

Y-9||9 bedelt bij Y-9||= - Y-9||9 begging for food from Y-9||=

De twee andere meeuwen die langs de Hofvijver werden geringd (kort na de opnames) zijn zeer regelmatig binnen het gezichtsveld van de haringkar maar laten ander gedrag zien. Het kleine grasveldje langs de Lange Vijverberg wordt intensief gebruikt door deze meeuwen als trappelplaats voor regenwormen. Ook in de stad wordt dus natuurlijk voedsel gevonden!

R/G-8L met ongeringde partner trappelend voor regenwormen - R/G-8L and unringed partner hunt for earthworms

De meeuwen die op Koekamp/Malieveld zijn geringd, zijn sinds de ringdag niet meer teruggezien. Het is afwachten waar die weer opduiken. De meeuw die bij winkelcentrum De Stede is geringd is enkele dagen later op Texel gezien! Zo interessant zijn de “Haagse” meeuwen!

R/G-8K op het wandelpad naast de Hofvijver - R/G-8K rests on the edge of Hofvijver 

Om de aflevering te bekijken - To watch the show item starts at minute 2.03:

English

On November 14th 2017 the Dutch Nature TV-show “Vroege Vogels” did an item on gulls in the city of The Hague. The item involves gulls in the urban area, their foraging strategies and interactions between gulls and people. Buijs Eco Consult took part in the show.

Two well-known locations in the city centre of The Hague (Koekamp/Malieveld and Buitenhof/Hofvijver) as well as a shopping mall in the south of The Hague featured in the show. On these locations several Herring gulls were captured and ringed.

At the open-air fish restaurant near the entrance of Binnenhof specialisation of gulls on human food was discussed. Sometimes food is stolen from people, but more often people offer their left-overs to the gulls. Two gulls were ringed next to this restaurant; an adult and his 6 month old juvenile who was still begging for food. Both gulls were seen daily at the restaurant in the weeks between recording and broadcasting of the show.

The two other gulls that were ringed along Hofvijver (shortly after the recordings) were regularly seen within eye-sight of the fish restaurant, but behave differently. A tiny patch of grass along Lange Vijverberg is used by these gulls to hunt for earthworms. The city also provides natural food!

The gulls that were ringed at Koekamp/Malieveld have not been seen since, while the adult that was ringed at the shopping mall was resighted a few days later on the island of Texel (over 100 km to the North)! This shows how diverse “urban” gulls are!

zondag 12 november 2017

Meeuwen uit de Delta in België en Frankrijk

(English below)

Sinds 2016 brengen Jacob Jan de Vries en ik, Maarten van Kleinwee, regelmatig de vuilstort van Blaringhem in Noord-Frankrijk om op zoek te gaan naar geringde meeuwen uit Nederland. Dit doen wij 2 keer per seizoen: in oktober aan het begin van het winterseizoen en in maart aan het eind van het winterseizoen.

Dit jaar zijn wij ook begonnen met het bezoeken van de Belgische kust en ook daar komen wij veel meeuwen tegen die geringd zijn door Buijs Eco Consult in de Delta (de driehoek Rotterdam - Moerdijk - Vlissingen).

Hieronder volgt een kort verslag van twee recente bezoeken aan die locaties.

België in augustus


In augustus, kort na het broedseizoen, hebben wij enkele dagen verschillende locaties langs de Belgische kust bezocht, met name rondom Oostende.
Hier zijn veel brede stranden te vinden met veel strekdammen. Vanwege de mosselen die zich daar bevinden zijn deze strekdammen een belangrijke bron van voedsel. Bij laag water (en als er geen verstoring is van badgasten) zijn er daarom ook veel meeuwen aanwezig om van deze natuurlijke voedselbron gebruik te maken.
In totaal kwamen wij daar 15 meeuwen uit de Delta tegen, waaronder enkelen die wij in oktober 2016 al op Blaringhem hadden gezien en ook enkelen die wij later in oktober daar tegen zouden komen.

Behalve de stranden bezochten wij ook de havens van Oostende. Daar waren nog veel Zilvermeeuwen en Kleine Mantelmeeuwen aanwezig met hun jongen. Opvallend was om daar op 1 dag 3 sub-adulte Zilvermeeuwen uit de Delta te zien.


Foto: Eerste-jaars Zilvermeeuw Groen 3K op de vuilstort van Blaringhem in oktober 2016. In augustus 2017 kwamen wij hem tegen in de haven van Oostende.

Foto: Tweede-jaars Zilvermeeuw Groen YE op een strekdam bij Blankenberge. Zowel in oktober 2016 als in oktober 2017 zagen wij deze meeuw ook op de vuilstort van Blaringhem.

Blaringhem in oktober


Van 9 t/m 13 oktober brachten wij elke dag een bezoek aan de vuilstort van Blaringhem, Frankrijk. Deze stort wordt dagelijks door ongeveer twintigduizend meeuwen bezocht. Het overgrote merendeel hiervan zijn Zilvermeeuwen. Opvallend om te zien was het grote aantal jonge meeuwen die dit jaar geboren zijn: zo’n 30 - 40% van de aanwezige Zilvermeeuwen.

Deze keer kwamen wij 82 meeuwen uit Nederland tegen waarvan er 74 geringd waren door Buijs Eco Consult in de Delta. Bijna een kwart daarvan (17) waren jonge vogels die dit jaar geboren zijn.
Uit deze groep waren er 32 die wij bij voorgaande bezoeken in oktober 2016 en maart 2017 ook daar hebben gezien.

Eerder dit jaar, in juli, waren wij al aanwezig bij het ringen van de jonge Zilvermeeuwen in de havens van Vlissingen. Het was leuk om 7 van deze jonge meeuwen in Frankrijk terug te zien.

Vergeleken met het bezoek aan oktober 2016 lagen de aantallen afgelezen geringde meeuwen beduidend lager. Toen kwamen wij 111 meeuwen uit Nederland tegen, waarvan 104 geringd door Buijs Eco Consult. Daarvan waren er 23 dat jaar geboren, niet veel meer dan de 17 die wij dit jaar zagen.

Het verschil in aantal kan liggen in het feit dat ons bezoek twee weken eerder was dan in 2016 en dat het vrij zacht is voor de tijd van het jaar. Het kan daarom zijn dat nog niet alle meeuwen aangekomen zijn op deze overwinteringsplek. Echter, niet elk jaar is hetzelfde en verschillen zullen er altijd zijn.

 

Dankwoord


Graag willen wij de volgende mensen bedanken voor het succesvol maken van dit bezoek: Eric Stienen en Marc van de Walle van het INBO voor het contact leggen met Baudelet en het aanvragen van de toestemming, het management van Baudelet Blaringhem voor het verlenen van de toestemming en voor hun gastvrijheid, en Roland-Jan Buijs van Buijs Eco Consult voor zijn waardevolle assistentie.

Hieronder volgt een fotoimpressie van enkele meeuwen die waar daar hebben gezien.


Gulls from the Delta in Belgium and France


Since 2016, Jacob Jan de Vries and I, Maarten van Kleinwee, pay regular visits to the landfill of Blaringhem in northern France in search for ringed gulls from the Netherlands. We do this twice a season: once at the beginning of the wintering season and once at the end of the wintering season.

This year we have also started visiting the Belgian coast where we have also come across gulls ringed by Buijs Eco Consult in the area of Holland that is referred to as the ‘Delta’, located in the triangle Rotterdam - Moerdijk - Vlissingen.

Below follows a short report of two recent trips to these two locations.Belgium in August


In August, shortly after the breeding season, visited several locations along the Belgian coast during a few days, mainly around Oostende.

This area holds many breakwaters with mussel beds which provide an excellent food source for gulls. At low tide (and when not disturbed by beachgoers), many gulls can be observed at these locations.

In total we observed 15 gulls from the Delta, among which several which we had seen in October 2016 at Blaringhem and which we would see again at that location later in October.

We also visited the harbour of Oostende where many Herring Gulls and Lesser Black-backed Gulls were still present with their young. We were surprised to see 3 sub-adult Herring Gulls from the Delta there on one day.


Blaringhem in October


From 9 - 13 October, we visited the landfill of Blaringhem, France, daily. This site is visited by around 20,000 gulls each day, most of them Herring Gulls. Striking to see were the high number of young gulls that were born this year: around 30 - 40% of the total number present.

This time we managed to observe 82 ringed gulls from the Netherlands of which 74 were ringed by Buijs Eco Consult in the Delta. Almost a quarter (17) were gulls born this year.
From this group we had seen 32 at previous visits in October 2016 and March 2017.

Earlier this year, in July, we were present during a ringing session of young Herring Gulls in one of the breeding colonies near Vlissingen. It was nice to come across 7 of the young gulls at the landfill in France.

Compared to our visit in October 2016, the total number of observed ringed gulls was substantially lower. During that visit we recorded 111 Dutch gulls of which 104 were ringed by Buijs Eco Consult. Of those, 23 were born that year, so not many more than the 17 we saw this year.
 

The difference could be in the fact that our visit was planned two weeks earlier than last year and the the weather is relatively mild. It could be therefore that not all gulls have arrived yet at this wintering site. Still, not every year is the same and there will always be differences.

We would like to express our thanks to the following people for making this a successful trip: Eric Stienen and Marc van de Walle from INBO Belgium for contacting Baudelet and arranging the permit, the management of Baudelet Blaringhem for granting us permission and for their hospitality, and to Roland-Jan Buijs of Buijs Eco Consult for his valuable assistance.