zondag 19 juli 2015

Vissers op de Noordzee
Deze week hadden wij het voorrecht om een dag mee de Noordzee op te kunnen met een viskotter uit Zeeland. Voor ons een unieke kans om te zien wat er zich àchter de boot afspeelt. We voeren zo’n dertig kilometer uit de kust waar we, afgaand op diverse onderzoeken, hoofdzakelijk Kleine mantelmeeuwen verwachtten. Dat was dan ook exact wat we aantroffen: enkele honderden Kleine mantelmeeuwen hielden de boot goed in de gaten. Daarnaast zagen we slechts een paar juveniele Geelpootmeeuwen en een enkele Zilvermeeuw en Jan-van-gent.

Na het ophalen van de netten waren de meeuwen in de grootste aantallen aanwezig en foerageerden in het kielzog achter en de boeggolf langs de boot. Doordat de vis aan boord direct schoongemaakt werd, kwam er visafval voor de meeuwen beschikbaar. Dit foerageergedrag doet sterk denken aan de grote groepen meeuwen die op oceanen rondom jagende dolfijnen en walvissen verzamelen.Opvallend was de constatering dat dezelfde individuen rondom het schip leken te blijven hangen. Enkele meeuwen waren herkenbaar aan opvallende afwijkingen in hun verenkleed en sommigen droegen een ring. Hierdoor konden we vaststellen dat in ieder geval twee van de meeuwen ten minste vier uur in de buurt van het schip verbleven.De tocht bracht ons voor het zuidelijke deel van de Vlaams-Nederlandse delta, wat was terug te zien in de aanwezige ringen. Van de vijf herkende Kleine mantelmeeuwen met kleurringen, waren er vier afkomstig uit de delta en één uit het noorden van Nederland. Eén ring was vermoedelijk in Noord-Frankrijk aangebracht. Over het recente foerageergedrag van de individuen uit de delta was niets bekend, omdat er de afgelopen jaren geen aflezingen van waren. Mogelijk brengen zij veel van hun tijd door op zee, waardoor aflezen bemoeilijkt wordt.