zaterdag 31 maart 2018

Bezoek aan de vuilstort van Blaringhem, Frankrijk (maart 2018)

(English below)

Sinds oktober 2016 verblijven Jacob Jan de Vries en ik, Maarten van Kleinwee, twee keer per jaar 5 achtereenvolgende dagen op de vuilstort van Blaringhem, Frankrijk (zie bezoek oktober 2016, maart 2017,  en oktober 2017).
Ons doel is om te kijken welke geringde meeuwen er gedurende die periode aanwezig zijn, met name meeuwen die in Nederland geringd zijn. Wij hopen zodoende een beeld te krijgen van de aanwezigheid van (geringde) meeuwen op die locatie gedurende die periode over meerdere jaren.

Om de gegevens van de verschillende jaren goed met elkaar te kunnen vergelijken gaan wij altijd in de maanden maart en oktober: het begin en het einde van het winterseizoen.

Enkele weken geleden was het weer zover en brachten wij een bezoek aan de stort in de tweede week van maart.


Bij onze aankomst op maandag waren wij verrast om tussen de 10.000 aanwezige meeuwen ook 3000 Kleine Mantelmeeuwen te zien. Dit hadden wij niet verwacht omdat de stort bij Blaringhem bij ons bekend staat als een stort waar zich voornamelijk Zilvermeeuwen ophouden.

De reden hiervoor is zeer waarschijnlijk te wijten aan de weersomstandigheden. De voorgaande week was het namelijk in heel Noord-Europa erg koud geweest met gevoelstemperaturen van ver onder het vriespunt. Wij denken dat de Kleine Mantelmeeuwen die onderweg waren vanuit hun overwinteringsgebied in Zuid-Europa naar hun broedgebied in West- en Noord-Europa hun reis onderbroken hebben vanwege de strenge vorst en een vuilstort zoals Blaringhem hebben uitgekozen omdat daar het voedsel makkelijk te verkrijgen valt.

Na woensdag, toen de temperaturen al enkele dagen weer aan het stijgen waren, leken er nog maar enkele honderden Kleine Mantelmeeuwen aanwezig te zijn.

Eén van de Nederlandse Kleine Mantelmeeuwen (Zwart H7, geringd door Buijs Eco Consult) zagen wij op dinsdag in Blaringhem (zie foto hieronder) en werd door Roland-Jan Buijs op vrijdag op de stort van Breda waargenomen.

Resultaat

In totaal registreerden wij zo'n 360 waarnemingen van zo'n 260 meeuwen uit diverse Europese landen. Hiervan waren er 71 in Nederland geringd waarvan 55 door Buijs Eco Consult. Een prachtig resultaat dus.

Van de 71 meeuwen met Nederlandse ring zagen wij er 6 ook in 2016 en 2017 op Blaringhem, 3 alleen in 2016 en 5 alleen in 2017.

Dankwoord

Wederom willen wij graag de volgende mensen bedanken voor het succesvol maken van dit bezoek: Eric Stienen, Marc van de Walle van het INBO voor het contact leggen met Baudelet en het aanvragen van de toestemming, het management van Baudelet Blaringhem voor het verlenen van de toestemming en voor hun gastvrijheid, en Roland-Jan Buijs van Buijs Eco Consult voor zijn waardevolle assistentie.

Hieronder volgt een foto-overzicht van de door ons waargenomen meeuwen met een kleurring van Buijs Eco Consult. Alle foto's zijn genomen door Maarten van Kleinwee.

English

Since October 2016, Jacob Jan de Vries and I, Maarten van Kleinwee, visit the landfill of Blaringhem, France twice a year to spend 5 consecutive days at that location. (See our visits from October 2016, March 2017,  and October 2017).

Our goal is to see which ringed gulls are present during that period, especially gulls that have been ringed in the Netherlands. This way we hope to get insight into the presence of ringed gulls at that location during those time periods over multiple years.

To properly compare the data from different years we always plan our visits in the months of March and October: the beginning and end of the winter season.

A few weeks ago we had our first visit of this year in the second week of March.

When we arrived at the site we were pleasantly suprised to see some 3000 Lesser Black-backed Gulls among the 10,000 gulls that are present there each day. We didn't expect this because in our experience Blaringhem is mainly a site that attracts Herring Gulls.

The reason for this is very likely to do with the weather conditions. Temperatures in the previous week in Northern-Europe were well below freezing. We think therefore that the Lesser Black-backed Gulls had stopped their migration from Southern Europe to West- and Northern Europe because of the cold conditions and had chosen a landfill such as Blaringhem because of the abundance of food.

After Wednesday, when the temperatures had started to rise for a few days already, we estimated that only a few hundred Lesser Black-backed Gulls were still present.

One of the Dutch Lesser Black-backed Gulls (Black H7, ringed by Buijs Eco Consult) was observed by us at Blaringhem on Tuesday (see photo) and was subsequently seen bij Roland-Jan Buijs on Friday at a site in Breda, the Netherlands.

Results

In total we registered about 360 observations of about 260 gulls from various European countries. From these, 71 were ringed in the Netherlands of which 55 were ringed by Buijs Eco Consult. A great result therefore.

From the 71 gulls with a Dutch ring, we observed 6 of them also in 2016 and 2017 at Blaringhem, 3 only in 2016 and 5 only in 2017.

We would like to express our thanks to the following people for making this a successful trip: Eric Stienen and Marc van de Walle from INBO Belgium for contacting Baudelet and arranging the permit, the management of Baudelet Blaringhem for granting us permission and for their hospitality, and to Roland-Jan Buijs of Buijs Eco Consult for his valuable assistance.

Below follows an overview of photos showing some of the gulls that we observed that are fitted with a colour ring from Buijs Eco Consult. All photos were taken by Maarten van Kleinwee.

2 opmerkingen: