woensdag 3 augustus 2016

Kleurringen 2016 / Colour-rings 2016

(English below)

Dit jaar zijn op Kleine Mantelmeeuwen (adulten en juvenielen) gele ringen gebruikt waarop in de codering een dubbele streep ( || ) is opgenomen. Deze dubbele streep maakt een belangrijk deel uit van de code, om onderscheid te maken met de gele ringen uit 2006/2007. U kunt de dubbele streep bij terugmeldingen weergeven als || of // .

Beide type ringen kunnen om zowel de rechter als de linker poot voorkomen.


Ter verduidelijking zetten we de ringen uit 2006/2007 en uit 2016 hieronder onder elkaar.

Y-HD (2007)

Y-J//U (2016)
This year Lesser Black-backed Gulls (adult and juvenile) have been colour-ringed with yellow rings that include a double bar ( || ) in the code. This double bar is an essential part of the code to distinguish it from yellow rings from 2006/2007. You can use either || or // when reporting your resightings of gulls that were ringed in 2016.

Both types of ring can be found on either the left or the right leg of the gull.

Both types of ring are shown above to clearly show the difference.

Y-55 (2006)

Y-A//H (2016)