vrijdag 7 augustus 2015

Tweekleurenmeeuw / Bi-coloured gull

Wie veel naar meeuwen kijkt, komt vanzelf spelingen van de natuur tegen. De meest geziene kleurafwijking is (partieel) leucisme. Vaak betreft het slechts een deel van de veren, een enkele keer wordt een bijna volledig witte meeuw gezien. Voorbeelden hiervan hebben we in eerdere blogs beschreven. De Kleine mantelmeeuw op deze foto had echter een normaal verenkleed. Het opvallende zit hem ditmaal in de poten. Wij hadden een dergelijke afwijking nog niet eerder gezien bij een adulte mantelmeeuw. 


Deze verkleuring zou mogelijk ook een andere oorzaak kunnen hebben. Mogelijk is de poot aangetast door een micro-organisme zoals bijvoorbeeld een schimmel. Een meeuw waarbij dat tijdens het ringen is waargenomen heeft eveneens fletse poten, hoewel het daarbij om lokale verkleuring op beide poten ging.

Wellicht zijn er nog andere verklaringen mogelijk…?If you observe many gulls, you are bound to see colour aberrations. (Partial) leucism is the most common form. Usually some of the feathers are white, although entirely white gulls are also seen. We’ve shown some examples of that in previous blogs. The Lesser black-backed gull in this picture was normal in plumage. The legs are the striking part. We had never seen a similar localized colour aberration in an adult gull before.

There might be another reason that this leg is this pale. It could be infected by a microorganism like a fungus. One gull that was caught with such an infection had very pale legs, although in that case the discolouration was patchy and occurred on both legs.

Of course, there might be yet another explanation…