woensdag 2 april 2014

Eilandbezoek

Begin vorige week hebben we een bezoek gebracht aan de kolonie op de Sassenplaat. De Sassenplaat is een eiland dat ten noorden van Moerdijk in het Hollandsch Diep ligt. Hoewel het gros van de meeuwenkolonies zich langs de kust bevindt, ligt deze veel verder in het binnenland.

Locatie Sassenplaat

Bij aankomst op het eiland werden wij overvallen door het grote aantal kleine mantelmeeuwen. Het lijkt erop dat deze kolonie ieder jaar groter wordt. Een van de redenen daarvan is het feit dat een eiland ideaal is om te broeden voor de meeuwen. Op een eiland heb je namelijk geen last van predatoren als vossen, die je nestje komen leegeten. Het enige gevaar komt uit de lucht, kort na onze aankomst zorgde een jonge zeearend voor een hoop commotie in de kolonie. De kolonie gaat dan grotendeels met een hoop kabaal de lucht in, de aanblik van honderden boze meeuwen was genoeg voor de zeearend om door te vliegen.

Zeearend kiest het hazenpad

Een andere reden voor de grote aantallen meeuwen op de Sassenplaat is de ingebruikname van braakliggende terreinen door industrie op het nabij gelegen industrieterrein. Veel meeuwen van de Sassenplaat broedden namelijk eerst op het industrieterrein. Meeuwen zijn zeer trouw aan hun broedplaats. Er zijn gevallen bekend van meeuwen welke op exact dezelfde plek van een dak van een loods gingen broedden, waar zich voorgaande jaren hun nest bevond op de grond. Echter wanneer het broedsucces minimaal wordt door bijvoorbeeld nieuwbouw of predatie, verplaatsen ze. Een voorbeeld hiervan is kleine mantelmeeuw Y-NL.

Kleine mantelmeeuw Y-NL

Deze mevrouw van middelbare leeftijd (17 jaar) is als kuiken geringd op de Maasvlakte in 1997. Vanaf 2006 broedde zij op het industrieterrein van Moerdijk. In 2012 had een vos flink huisgehouden op de kolonie in het industrieterrein, waarop zij vanaf 2013 besloot om op de Sassenplaat te gaan broeden. Meer dan de helft van de 128 afgelezen geringde meeuwen die dag zijn meeuwen welke eerst op het industrieterrein broedden. Nu maar hopen dat die vos zijn zwemdiploma niet heeft.