dinsdag 14 november 2017

Vroege Vogels filmt Haagse meeuwen / Dutch urban gulls on TV

English below


Op 14 november 2017 is in Vroege Vogels TV een item geweest over de meeuwen in Den Haag. Hierin is aandacht besteed aan meeuwen in de stad, hun voedselstrategieën en interactie met mensen. Buijs Eco Consult heeft aan deze uitzending meegewerkt.

Milouska Meulens en Roland-Jan Buijs op Koekamp/Malieveld - Milouska Meulens and Roland-Jan Buijs at Koekamp/Malieveld

Op twee bekende locaties in de Haagse binnenstad (Koekamp/Malieveld en Buitenhof/Hofvijver) en bij winkelcentrum De Stede in het zuiden van Den Haag werden opnames gemaakt. Op deze locaties werden ook enkele meeuwen gevangen en geringd.

Rustende meeuwen in de Hofvijver - Resting gulls on Hofvijver

Bij de haringkar bij de ingang van het Binnenhof werd aandacht besteed aan specialisatie van sommige meeuwen op voedsel van mensen. Een enkele keer wordt eten gestolen, maar vaker verleiden de meeuwen mensen tot het voeren van restjes van hun lunch. Op deze locatie werden twee Zilvermeeuwen geringd; een adult en zijn 6 maanden oude jong dat nog steeds om voedsel bedelde. Beide meeuwen werden in de weken tussen opname en uitzending dagelijks op de haringkar waargenomen.

Y-9||9 bedelt bij Y-9||= - Y-9||9 begging for food from Y-9||=

De twee andere meeuwen die langs de Hofvijver werden geringd (kort na de opnames) zijn zeer regelmatig binnen het gezichtsveld van de haringkar maar laten ander gedrag zien. Het kleine grasveldje langs de Lange Vijverberg wordt intensief gebruikt door deze meeuwen als trappelplaats voor regenwormen. Ook in de stad wordt dus natuurlijk voedsel gevonden!

R/G-8L met ongeringde partner trappelend voor regenwormen - R/G-8L and unringed partner hunt for earthworms

De meeuwen die op Koekamp/Malieveld zijn geringd, zijn sinds de ringdag niet meer teruggezien. Het is afwachten waar die weer opduiken. De meeuw die bij winkelcentrum De Stede is geringd is enkele dagen later op Texel gezien! Zo interessant zijn de “Haagse” meeuwen!

R/G-8K op het wandelpad naast de Hofvijver - R/G-8K rests on the edge of Hofvijver 

Om de aflevering te bekijken - To watch the show item starts at minute 2.03:

English

On November 14th 2017 the Dutch Nature TV-show “Vroege Vogels” did an item on gulls in the city of The Hague. The item involves gulls in the urban area, their foraging strategies and interactions between gulls and people. Buijs Eco Consult took part in the show.

Two well-known locations in the city centre of The Hague (Koekamp/Malieveld and Buitenhof/Hofvijver) as well as a shopping mall in the south of The Hague featured in the show. On these locations several Herring gulls were captured and ringed.

At the open-air fish restaurant near the entrance of Binnenhof specialisation of gulls on human food was discussed. Sometimes food is stolen from people, but more often people offer their left-overs to the gulls. Two gulls were ringed next to this restaurant; an adult and his 6 month old juvenile who was still begging for food. Both gulls were seen daily at the restaurant in the weeks between recording and broadcasting of the show.

The two other gulls that were ringed along Hofvijver (shortly after the recordings) were regularly seen within eye-sight of the fish restaurant, but behave differently. A tiny patch of grass along Lange Vijverberg is used by these gulls to hunt for earthworms. The city also provides natural food!

The gulls that were ringed at Koekamp/Malieveld have not been seen since, while the adult that was ringed at the shopping mall was resighted a few days later on the island of Texel (over 100 km to the North)! This shows how diverse “urban” gulls are!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten