zondag 5 september 2010

Rotterdamse meeuwen zoeken het landinwaarts

De indruk wordt gewekt dat veel meeuwen uit het Europoort gebied terrestisch georiënteerd zijn. Doordat er momenteel nog maar weinig meeuwen ge(kleur)ringde meeuwen aanwezig zijn in deze populatie kan hier geen helder beeld van gekregen worden. Op basis van enkele geringde vogels zijn er wel aanwijzingen voor dat er soms ver landinwaarts wordt gefoerageerd zoals o.a. onderstaande rood ZL1T. Een kleine mantelmeeuw gevangen op een vuilstortplaats in Zuidwest Engeland, die broedt op de kop van de Beer (Europoort) en ten tijde van jongen gezien is op de vuilstortplaats van Tilburg (afstand ca. 80 km). Op de vuilstortplaats van Tilburg foerageren dagelijks honderden tot soms enkele duizenden kleine mantelmeeuwen, grotendeels afkomstig uit Moerdijk (en mogelijk: Botlek, Haringvliet en Krammer-Volkerak).