zondag 2 oktober 2016

Gekleurringde Zilvermeeuwen in Limosa / Colour-ringed Herring Gulls in Limosa

(English below)

De laatste jaren krijgt de aanwezigheid van Zilvermeeuwen in de steden aan de Zuid-Hollandse kust steeds meer aandacht. Een aantal mensen suggereert dat deze meeuwen de zee verlaten hebben en in de stad zijn gaan wonen: de ‘zeemeeuw’ is volgens hen een ‘stadsmeeuw’ geworden.

In de nieuwste Limosa is een artikel opgenomen over dit vraagstuk. Aan de hand van kleurringonderzoek naar gekleurringde Zilvermeeuwen uit het Rotterdamse havengebied in de stad Den Haag en de nabijgelegen stranden hebben we aangetoond dat de Zilvermeeuw nog steeds hoofdzakelijk een ‘zeemeeuw’ is!

Zilvermeeuwen op het strand bij Kijkduin / Herring Gulls on the beach of Kijkduin
In het onderzoek is gekeken of meeuwen die in de stad foerageren dat ook op het strand doen en of er sprake is van een seizoenspatroon in de habitatvoorkeur van de Zilvermeeuw. Ten aanzien van de eerste vraag is gebleken dat 25% van de Zilvermeeuwen zowel in stad als op het strand foerageren en dat 50% alleen op het strand is gezien. Vooral de adulte mannen komen in de stad en verplaatsen na het uitvliegen van de pullen naar het strand. Een deel van de vrouwen gaat al vroeger in het broedseizoen naar het strand. Onvolwassen Zilvermeeuwen foerageren gedurende de hele zomer op het strand. De aanwezigheid van Zilvermeeuwen in de steden betreft feitelijk een kort seizoen en is te verklaren door de noodzaak gebruik te maken van het aanbod van antropogeen voedsel voor de pullen. Zodra die noodzaak weg is, verhuizen de Zilvermeeuwen terug naar het strand om te foerageren op voedsel uit zee!

Zilvermeeuw B[1P] foerageert vroeg in de zomer in de stad Den Haag en verhuist in de nazomer naar het strand / Herring Gull B[1P] forages in The Hague city in early summer before moving to the beaches
 

 In recent years the presence of Herring Gulls in coastal cities in the province of Zuid-Holland in The Netherlands has generated increasing attention. Some people claim that this gull species has left the sea shore and moved into urban areas: they say the ‘seagull’ is now an ‘urban gull’.

The latest Limosa features a paper on this topic. Based on a study of colour-ringed gulls from the port of Rotterdam colonies that was carried out in the city of The Hague and nearby beaches we have shown that the Herring Gull is mainly still a ‘seagull’.

In this study we aimed to find out if Herring Gulls that forage in the city forage on the beaches as well, and if habitat preference in Herring Gulls could be linked to seasonal patterns. We found that 25% of the Herring Gulls use both habitats and 50% was seen on the beaches only. It’s mainly adult males that visit the city and they move to the beaches after their young have fledged. Females are seen on the beaches earlier in the breeding season in much higher proportions than males. Immature Herring Gulls forage on beaches all summer.

The presence of Herring Gulls in the cities turned out to occur in a short part of the season and appears to be driven by the need in adult birds to find (anthropogenic) food for their young chicks. As soon as the chicks have fledged, the Herring Gulls move back to the beaches to forage on seafood!

Zilvermeeuwen foerageren op allerlei soorten voedsel op de stranden / Herring Gulls forage on different kinds of seafood on the beaches