zondag 6 november 2016

Bezoek aan de vuilstort van Blaringhem, Frankrijk

(English below)

In de week van 24 tot en met 28 oktober brachten wij, Maarten van Kleinwee en Jacob Jan de Vries, een bezoek aan de vuilstort van Blaringhem in Noord-Frankrijk.

Deze vuilstort is een belangrijke bron van voedsel voor met name Zilvermeeuwen die daar in de regio overwinteren. Hieronder bevinden zich veel Zilvermeeuwen uit Nederland, voornamelijk uit de kolonies waar Buijs Eco Consult kleurringprojecten uitvoert zoals die van Vlissingen-Oost, Rotterdam Europoort, Rotterdam Maasvlakte, Moerdijk en Markiezaat.

Het aantal meeuwen dat wij dagelijks zagen liep op tot 25.000 exemplaren.

Doel van ons bezoek was om zoveel mogelijk meeuwen met een kleurring af te lezen om er zodoende achter te komen welke meeuwen er van die locatie gebruik maken.

Resultaat

In totaal registreerden wij meer dan 500 waarnemingen van meer dan 250 geringde meeuwen. 200 Individuen kwamen uit Nederland en België, de rest uit het Verenigd Koninkrijk, Polen, Frankrijk, Duitsland en Noorwegen.

Een groot deel van de afgelezen meeuwen waren door Buijs Eco Consult geringd, namelijk 104 stuks: 100 Zilvermeeuwen, 3 Kleine Mantelmeeuwen en 1 hybride Zilvermeeuw x Geelpootmeeuw.

Van de 100 Zilvermeeuwen was 23% eerste-jaars, 24% sub-adult en 53% adult.
Veel van deze meeuwen zagen wij op meerdere dagen en uit aflezingen van voorgaande jaren bleek dat vele meeuwen die wij tegen kwamen daar al jaren hun winter doorbrengen.

Bezoeken zoals deze leveren waardevolle informatie op voor kleurringprojecten uit heel Europa en we zijn erg blij om daaraan een steentje bij te kunnen dragen.
Ook waren we erg blij om verschillende meeuwen tegen te komen die wij eerder in Nederland hadden afgelezen en om ze nu te zien overwinteren in Frankrijk.

Dankwoord

Graag willen wij de volgende mensen bedanken voor het succesvol maken van dit bezoek: Eric Stienen en Marc van de Walle van het INBO voor het contact leggen met Baudelet en het aanvragen van de toestemming, het management van Baudelet Blaringhem voor het verlenen van de toestemming en voor hun gastvrijheid, en Roland-Jan Buijs van Buijs Eco Consult voor zijn waardevolle assistentie.

Hieronder volgt een fotoimpressie van enkele meeuwen die waar daar hebben gezien.

In the week of 24 - 28 October we, Maarten van Kleinwee and Jacob Jan de Vries, visited the landfill of Blaringhem in northern France.

This landfill is an important source of food for wintering gulls, especially Herring Gulls. Many of these gulls originate from colonies in the Netherlands where they are fitted with a color ring by Buijs Eco Consult for research purposes. These include the colonies of Vlissingen, Rotterdam Europoort, Rotterdam Maasvlakte, Moerdijk and Markiezaat.

We estimated that about 25.000 gulls visited the site on a daily basis.

The aim of our visit was to read as many ringed gulls as possible to find out exactly which gulls make use of this site.

In total we registered about 500 observations of about 250 individuals. 200 Of these individuals were ringed in the Netherlands and Belgium, the others in the United Kingdom, Poland, France, Germany and Norway.

Many of the gulls read were ringed by Buijs Eco Consult, namely 104: 100 Herring Gulls, 3 Lesser Black-backed Gulls and 1 hybrid Herring Gull x Yellow-legged Gull.

Of these 100 Herring Gulls, 23% were first-calendar years, 24% were sub-adults and 53% were adults.
We observed many of these gulls on multiple days and observations from the past showed that many regularly spend their winter there.

Visits such as these result in valuable information for the colour-ring projects throughout Europe and we are happy to be able to contribute to this. Obviously we were also delighted to come across various gulls that we had previously observed in the Netherlands and to now see them wintering in France.

We would like to express our thanks to the following people for making this a successful trip: Eric Stienen and Marc van de Walle from INBO Belgium for contacting Baudelet and arranging the permit, the management of Baudelet Blaringhem for granting us permission and for their hospitality, and to Roland-Jan Buijs of Buijs Eco Consult for his valuable assistance.


Below a photo impression of some of the gulls that we observed.

Zilvermeeuwen / Herring Gulls


Kleine Mantelmeeuwen / Lesser Black-backed Gulls   


 

Hybride Zilvermeeuw x Geelpootmeeuw / Hybrid Herring Gull x Yellow-legged Gull