dinsdag 21 oktober 2014

Met de Franse slag

De grote aantallen zilvermeeuwen langs de Franse noordkust vormen het bewijs dat deze streek iets te bieden heeft. Zijn het de grote hoeveelheden aanspoelende mosselen, waar ook menig Fransman zijn maaltje van bijeen raapt? In ieder geval willen de meeuwen hier zo graag zijn, dat zij honden, jagers en recreërende Fransen op de koop toe nemen. Een kleine maand eerder stond een aantal van hen nog langs de Zuid-Hollandse kust, nu geven ze de voorkeur aan Noord-Frankrijk. Wel zijn de meeuwen hier schuwer dan we in Nederland gewend zijn, zodat een telescoop onmisbaar is voor ringaflezers.

In deze kuststreek kruisen de paden van meeuwen uit alle windrichtingen. De hoofdmoot van de meeuwen komt echter uit de Nederlands-Vlaamse delta. Een weekend ringen aflezen maakt dat mooi duidelijk. Meer dan de helft van de afgelezen ringen was afkomstig uit deze delta. Meeuwen uit Vlissingen en Zeebrugge zijn het talrijkst, Rotterdam en de Moerdijk ontbreken ook niet. Verder zijn er meeuwen van diverse projecten uit Frankrijk en Engeland, Duitsland, Guernsey, Texel, Noorwegen en Polen. Het zijn vooral zilvermeeuwen, maar daarnaast ook kleine en grote mantelmeeuwen, geelpootmeeuwen, kokmeeuwen en stormmeeuwen.Niet al deze meeuwen zijn toevallige passanten. Diverse van hen zijn ook in eerdere jaren op dezelfde stranden afgelezen en lijken hier graag na het broedseizoen heen te gaan. Toch staat de vier maanden oude zilvermeeuw B-02 uit de Europoort tussen deze ervaren Frankrijkgangers alsof hij dat al jaren doet. Jong geleerd…