vrijdag 1 januari 2016

Meeuwen in Limosa 2015 nummer 3
In het huidige nummer van Limosa is een korte bijdrage opgenomen over kleine mantelmeeuwen met tibia ringen van Buijs Eco Consult uit de Rotterdamse haven. Het betreft de adulte man W[R1]/N en zijn jaarlijks wisselende partners. In vier jaar tijd is hij met maar liefst drie verschillende partners op een vaste plek in Den Haag gezien.

W[R1]/N met zijn nieuwste partner W[R5]/N in het voorjaar van 2015

Beide ex-partners van W[R1]/N vonden een nieuwe man in dezelfde kolonie in Rotterdam. W[SU]/N werd baltsend gezien, terwijl W[R4]/N met een andere man een territorium met nestkuil bewaakte.  

Beide ex-partners van W[R1]/N werden met nieuwe partner in de kolonie gezien in 2015 

Beide ex-partners van W[R1]/N werden met nieuwe partner in de kolonie gezien in 2015 

Interessant is het tegengestelde gedrag van een tweetal paren zilvermeeuw uit de Rotterdamse haven die ook vaste verblijfsplekken hebben in Den Haag. Zij zijn eveneens vier jaar gevolgd  en zijn in die periode hun partners trouw gebleven, zelfs buiten het broedseizoen.

Zilvermeeuwpaar R[LH] en R[LJ] trekken zelfs hartje winter samen op

English

In the latest volume of the Dutch journal Limosa, a short report is published about Lesser Black-backed Gulls with tibia rings from the Rotterdam colony. It concerns adult male W[R1]/N and his yearly new partners. Within four years’ time he was seen with no less than three different females on the same location of the city of The Hague. Both ex-partners of W[R1]/N found a new mate in the same colony in Rotterdam. W[SU]/N was seen courting, while W[R4]/N defended a nest site with a new partner.

Interestingly, two pairs of colour ringed Herring Gulls from the Rotterdam colony showed opposite behaviour. They were also monitored for four years on their The Hague locations and were faithful to the same mate throughout that period, even outside the breeding season.