zondag 7 januari 2018

Winter 2017/2018: Costa del Sol

English below


De Spaanse Costa del Sol staat bekend als strandbestemming. Behalve bij mensen is ook bij kleine mantelmeeuwen deze bestemming heel populair. Dit jaar bezochten wij (Naomi en Ronald) een aantal meeuwenhotspots in de omgeving van Malaga. Voor deze plaatsen waren we getipt door lokale ringers Salvador Garcia Barcelona en José Sánchez Cordero en door aflezer Dave Murray die al decennia lang in deze regio komt. Uiteindelijk deden wij in twee weken Estepona, Fuengirola, Torremolinos en Caleta de Vélez aan en hebben daar 427 aflezingen kunnen doen van 274 individuele meeuwen van 32 verschillende projecten. De bezochte locaties waren erg verschillend van aard. De havens van Fuengirola en Caleta de Vélez waren met name druk met meeuwen op dagen dat vis aan land werd gebracht. Toch werden ook de stranden, waar verstoring door mensen en honden vaak voor kwam, veel door de meeuwen gebruikt om te rusten.


Meeuwen bezoeken zowel de stranden als de havens / Gulls visit both beaches and fishing ports
In totaal zagen wij 51 ringen van Buijs Eco Consult. Deze meeuwen waren afkomstig uit zowel de deltakolonies als het binnenland.
Van de witte ringen die in de regio Malaga worden gebruikt, zagen wij er natuurlijk ook veel. Hierbij zijn ook kleine mantelmeeuwen die tijdens de overwintering zijn geringd en in Zuidwest-Nederland broeden.

W-N0MX op het strand bij de haven van Caleta de Vélez (links) en in het Zuiderpark (zomer 2017, rechts) / W-N0MX on the beach at the fishing port of Caleta de Vélez (left) and in The Hague (summer 2017, right)
Zestien meeuwen kwamen we op meerdere locaties tegen. De langste afstanden waarover sommige individuen zich verplaatsten, waren ruim 50 kilometer (tussen de havens van Fuengirola en Caleta de Vélez) en twee meeuwen waren binnen 24 uur ruim zestig kilometer opgeschoven van Estepona naar Torremolinos.

English

The Spanish Costa del Sol is well known as a beach destination. It is not only popular with people, but with gulls as well. This winter we (Naomi and Ronald) visited some gull-hotspots in the Malaga region that had been recommended by local ringers Salvador Garcia Barcelona and José Sánchez Cordero and ring-reader Dave Murray, who has been visiting the area each year for decades. We ended up visiting Estepona, Fuengirola, Torremolinos and Caleta de Vélez within a two week period, making 427 sightings of 274 individual gulls from 32 different projects. The visited locations were very different in nature. The fishing ports of Fuengirola and Caleta de Vélez were packed with gulls on days when fishing boats returned. The beaches were frequently used by gulls to rest and preen, despite being regularly chased by people and dogs.


All in all we saw 51 individual gulls from Buijs Eco Consult. These were gulls from colonies in the delta area as well as from inland colonies. Naturally we also saw many of the white rings used in the Malaga area. Among them were several Lesser black-backed gulls that breed in colonies in The Netherlands and had been ringed in previous winters.


Sixteen gulls were seen on more than one location. The longest distance between sightings was 50 kilometers in some individuals (between fishing ports of Fuengirola and Caleta de Vélez) or even over 60 kilometers for two gulls that had moved from Estepona to Torremolinos beach within 24 hours.Geen opmerkingen:

Een reactie posten