vrijdag 7 augustus 2015

Tweekleurenmeeuw / Bi-coloured gull

Wie veel naar meeuwen kijkt, komt vanzelf spelingen van de natuur tegen. De meest geziene kleurafwijking is (partieel) leucisme. Vaak betreft het slechts een deel van de veren, een enkele keer wordt een bijna volledig witte meeuw gezien. Voorbeelden hiervan hebben we in eerdere blogs beschreven. De Kleine mantelmeeuw op deze foto had echter een normaal verenkleed. Het opvallende zit hem ditmaal in de poten. Wij hadden een dergelijke afwijking nog niet eerder gezien bij een adulte mantelmeeuw. 


Deze verkleuring zou mogelijk ook een andere oorzaak kunnen hebben. Mogelijk is de poot aangetast door een micro-organisme zoals bijvoorbeeld een schimmel. Een meeuw waarbij dat tijdens het ringen is waargenomen heeft eveneens fletse poten, hoewel het daarbij om lokale verkleuring op beide poten ging.

Wellicht zijn er nog andere verklaringen mogelijk…?If you observe many gulls, you are bound to see colour aberrations. (Partial) leucism is the most common form. Usually some of the feathers are white, although entirely white gulls are also seen. We’ve shown some examples of that in previous blogs. The Lesser black-backed gull in this picture was normal in plumage. The legs are the striking part. We had never seen a similar localized colour aberration in an adult gull before.

There might be another reason that this leg is this pale. It could be infected by a microorganism like a fungus. One gull that was caught with such an infection had very pale legs, although in that case the discolouration was patchy and occurred on both legs.

Of course, there might be yet another explanation…


zondag 19 juli 2015

Vissers op de Noordzee
Deze week hadden wij het voorrecht om een dag mee de Noordzee op te kunnen met een viskotter uit Zeeland. Voor ons een unieke kans om te zien wat er zich àchter de boot afspeelt. We voeren zo’n dertig kilometer uit de kust waar we, afgaand op diverse onderzoeken, hoofdzakelijk Kleine mantelmeeuwen verwachtten. Dat was dan ook exact wat we aantroffen: enkele honderden Kleine mantelmeeuwen hielden de boot goed in de gaten. Daarnaast zagen we slechts een paar juveniele Geelpootmeeuwen en een enkele Zilvermeeuw en Jan-van-gent.

Na het ophalen van de netten waren de meeuwen in de grootste aantallen aanwezig en foerageerden in het kielzog achter en de boeggolf langs de boot. Doordat de vis aan boord direct schoongemaakt werd, kwam er visafval voor de meeuwen beschikbaar. Dit foerageergedrag doet sterk denken aan de grote groepen meeuwen die op oceanen rondom jagende dolfijnen en walvissen verzamelen.Opvallend was de constatering dat dezelfde individuen rondom het schip leken te blijven hangen. Enkele meeuwen waren herkenbaar aan opvallende afwijkingen in hun verenkleed en sommigen droegen een ring. Hierdoor konden we vaststellen dat in ieder geval twee van de meeuwen ten minste vier uur in de buurt van het schip verbleven.De tocht bracht ons voor het zuidelijke deel van de Vlaams-Nederlandse delta, wat was terug te zien in de aanwezige ringen. Van de vijf herkende Kleine mantelmeeuwen met kleurringen, waren er vier afkomstig uit de delta en één uit het noorden van Nederland. Eén ring was vermoedelijk in Noord-Frankrijk aangebracht. Over het recente foerageergedrag van de individuen uit de delta was niets bekend, omdat er de afgelopen jaren geen aflezingen van waren. Mogelijk brengen zij veel van hun tijd door op zee, waardoor aflezen bemoeilijkt wordt. zaterdag 16 mei 2015

Ringen 2015 voor Kleine mantelmeeuwen en Zilvermeeuwen

Het ringseizoen op de Europoort/Maasvlakte 2015 is gestart. De eerste ringen in de nieuwe serie zijn inmiddels buiten de kolonie afgelezen. Dit jaar wordt de kleur groen gebruikt. Onderstaande foto’s illustreren hoe de nieuwe ringen er uit zien. Omdat in 2012 op juvenielen ook groen gebruikt is, zetten we ter vergelijking de verschillen op een rij.


Zilvermeeuwen


De kleurringen zitten altijd om de rechter tibia. Er is geen overlap tussen de codes uit 2012 en 2015. De ringen uit 2012 hebben midden in de code altijd een punt. De ringen uit 2015 hebben geen punt.

Zilvermeeuw met groene kleurring uit 2015

Zilvermeeuw met groene kleurring uit 2012

Kleine mantelmeeuwen

Kleine mantelmeeuwen uit 2015 hebben naast de groene kleurring een zwarte marker zonder code. De groene kleurring zit om de rechter tibia, de zwarte marker zit om de linker tibia. Het melden van de marker is belangrijk omdat gedeeltelijk overlap bestaat met codes uit 2012. De ringen uit 2012 zitten altijd om de linker tibia en er is geen marker gebruikt. Daarnaast is net als bij de Zilvermeeuwen in 2012 een punt gebruikt in de code en in 2015 niet.

Kleine mantelmeeuw met groene kleurring en zwarte marker uit 2015

Kleine mantelmeeuw met groene kleurring uit 2012

Colour rings on Herring gulls and Lesser black-backed gulls in 2015

This year’s rings are green. As green rings were also used in 2012, we highlight the differences (see photographs). On Herring gulls the green rings are fitted on the right tibia, as in 2012. There should be no overlap in codes. In Lesser black-backed gulls in 2015 the green rings are fitted on the right tibia, with a black uncoded marker on the left tibia. In 2012, only green coded rings on the left tibia were used. As some codes do overlap in Lesser black-backed gulls, the position of the ring and the presence of the marker are important. 


Ringen 2015 is begonnen

Ring uit 2012 (boven) en 2015 (onder)

zaterdag 31 januari 2015

Resultaten Portugal/Spanje 2014-2015

Gedurende de laatste week van december 2014 en de eerste week van 2015 heb ik tijdens ons winterverblijf in de Algarve en Huelva in totaal 173 ringaflezingen verricht aan voornamelijk Kleine Mantelmeeuwen. Naast geringde Kleine mantelmeeuwen, ook geringde Audouins meeuwen, Geelpootmeeuwen, Lepelaars en een Strandplevier afgelezen.

Zoals in de eerder ringlees roadtrip blogs geplaatst door Naomi Huig is te lezen biedt deze streek veel vertier voor met name liefhebbers van (geringde) meeuwen. Vooral het strand van Monte Gordo met zijn kleinschalige lokale visserij was ideaal om ringen af te lezen, handtamme kleine mantelmeeuwen wachtend op visafval tijdens het schonen van de netten.