woensdag 7 januari 2015

Ringlees Roadtrip deel 2: Algarve, Portugal

De Portugese Algarve bestaat uit een zonnige kustlijn waar rotsen, getijdengebieden, stranden en vissershavens elkaar afwisselen. In de zomer broeden hier hoofdzakelijk Geelpootmeeuwen, in de winter komen daar andere meeuwensoorten bij. Ringlezers volgen in hun kielzog en dat is begrijpelijk, want er is genoeg te zien.

Iedere vissershaven heeft zo zijn eigen identiteit. De grootste haven in het gebied ligt in Portimão. Deze haven is de slaapplaats van enkele duizenden meeuwen, die bij het aanbreken van de dag vertrekken en in de avondschemering in grote groepen terugkeren. Overdag bezoeken zij een nabijgelegen vuilstort en rusten zij op droogvallende slikplaten in de rivier. In de haven zijn altijd wel enkele honderden meeuwen aanwezig, die op de daken en dokken de vissersboten opwachten.


Albufeira , een kleine, niet-industriële haven in de omgeving, lijkt vooral Geelpootmeeuwen aan te trekken. De ligging van deze haven in een door rotsen omgeven baai is hiervoor mogelijk een verklaring. Ook in Lagos bevinden zich hoofdzakelijk Geelpootmeeuwen, al is een verklaring hier niet zo duidelijk voorhanden. Vele tientallen Geelpootmeeuwen wachten hier geduldig tot resten van schoongemaakte vis voor hen wordt achtergelaten. Hoewel de aantallen Kleine mantelmeeuwen in beide havens laag zijn, troffen wij tijdens onze bezoeken enkele gekleurringde individuen uit Noordwest-Europa aan.   


De haven van Olhão ligt door het Nationaal Park Ria Formosa afgeschermd van de Atlantische oceaan. Hier troffen we enkele individuen dagelijks op exact dezelfde plaats aan in de buurt van de visrestaurants. Daarnaast vonden we iedere dag enkele geringde meeuwen die zich slechts één keer lieten zien.De haven van Quarteira, aan beide kanten omgeven door brede stranden, is de hele dag door een trekpleister voor meeuwen. Vissersbootjes varen af en aan, omgeven door wolken van meeuwen. De meeuwen rusten tussendoor op loodsen en havenhoofden, waar zij gemakkelijk af te lezen zijn. Voor ons was dit een bijzonder leuke plek, omdat wij diverse van deze meeuwen kenden uit Den Haag. Opmerkelijk was dat wij ZW-36 en ZW-37, geringd als buren in de kolonie, pal naast elkaar aantroffen op het strand bij deze haven. Met ook ZW-33 in dezelfde groep kun je je bijna afvragen of dit toevallig is.


Ten slotte het strand van Monte Gordo. De vissers trekken hun boten hier het zand op en maken de netten ter plekke schoon, een ritueel dat tot enkele honderden meeuwen kan aantrekken. Dat hier dagelijks veel doorloop in zit, blijkt uit de grote verschillen in aflezingen in opvolgende dagen.


Al met al leverde de Algarve 37 verschillende Kleine mantelmeeuwen uit onze delta op. Hiervan komen er 16 uit de Europoort/Maasvlakte, 6 uit Vlissingen, 3 uit de Moerdijk en 12 uit Zeebrugge. Ook troffen we in een gemengde groep van kleine meeuwen enkele Zwartkopmeeuwen uit de delta aan.

De Algarve biedt voor de liefhebber ook diverse andere habitats. Zo zagen wij buiten kustvogels andere lokale specialiteiten als de Kleine zwartkop, de Zwarte spreeuw, de Kuifkoekoek en de Blauwe ekster.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten