dinsdag 18 maart 2014

Hormonen op de Maasvlakte

Gisteren ben ik een dag in de verschillende kolonies op Maasvlakte en Europoort geweest. Op verschillende braakliggende terreinen tussen de bedrijven in bevinden zich hier gemengde kolonies van Zilvermeeuwen en Kleine Mantelmeeuwen.  Een van die kolonies is de kolonie op de "Kop van de Beer".

Gemengde kolonie Zilvermeeuwen en Kleine Mantelmeeuwen "Kop van de Beer"

Twee weken geleden kwamen we rond de avond in de kolonies, wanneer de meeuwen gingen slapen. Overdag waren de kolonies tot voor kort nog praktisch leeg. Er kan echter veel veranderen in twee weken, aangezien de kolonies nu ook overdag bezet zijn. De broedruimte in de verschillende kolonies is in de loop van de jaren steeds kleiner geworden, wat resulteert in het feit dat de broedparen steeds dichterbij elkaar moeten broeden. Het is aannemelijk dat de meeuwenparen daarom nu al een groot gedeelte van de dag de broedplaats bezetten. Dit resulteert in verschillende schermutselingen in de kolonie. Soms is een parmantige houding en een grote bek voldoende, maar regelmatig wordt er naar een meer fysieke oplossing gezocht.  

Zilvermeeuw vrouw R-0U bewaakt haar zandhoop

In deze kolonie wordt sinds 2010 geringd. De meeste geringde vogels op deze kolonie zijn vaste gasten waarvan de ringen veelal alleen in de kolonie worden afgelezen en op één of enkele vaste fourageerplaatsen. Bovenstaande Zilver R-0U is buiten de kolonie bijvoorbeeld alleen maar in rondom de Bruijnings Ingenhoeslaan in Voorburg waargenomen. Andere vaste koloniegangers hebben een meer gevarieerde historie, zoals bijvoorbeeld de Kleine mantelmeeuw G-EU93, welke als pul in 1996 op een andere plaats op de Maasvlakte is geringd. 

Kleine mantelmeeuw G-EU93

Deze meeuw overwinterd jaarlijks trouw in Frankrijk, en bevond zich anderhalve maand nog in Champteussé-sur-Baconne, Frankrijk. Pas in 2009 dook deze meeuw op in de kolonie op de Kop van de Beer, waar hij of zij waarschijnlijk ook broedt. Hopelijk is deze oud gediende te vangen dit broedseizoen, zodat zijn oude versleten tarsusring vervangen kan worden door een nieuwe tibiaring.

Ten slotte zijn er ieder jaar nieuwelingen in een kolonie. Een goed voorbeeld hiervan is zilvermeeuw Y-UX, welke sinds het ringen in de kolonie van Moerdijk vrijwel alleen maar in België en Frankrijk wordt waargenomen. In september 2012 was hij of zij al eens wezen kijken op de Maasvlakte, om vervolgens weer twee jaar enkel op de Vuilstort van Blaringhem, Frankrijk op te duiken. Alhoewel de vogel in 2010 al adult, en dus in staat om te broeden was, is het onbekend of hij/zij ooit al eens op  eieren heeft gezeten. Misschien dit jaar dan?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten