zondag 29 augustus 2010

Onderzoek in Rotterdamse Haven


Sinds dit jaar (2010) is Buijs Eco Consult gestart met meer systematisch onderzoek naar de meeuwenbewegingen in de Rotterdamse Haven. Dit is mede mogelijk gemaakt door medewerking van het Havenbedrijf Rotterdam. In verschillende kolonies op de Maasvlakte en Europoort zijn diverse volwassen stormmeeuwen, zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen gevangen en gekleurringd. Daarnaast zijn enkele tientallen juvenielen gekleurringd en een paar honderd juvenielen voorzien met alleen metalen ringen. Veel werk hiervoor is verzet door metname de hieronder afgebeelde heren Hans Keijser (links) en Evert Eijkelenboom (rechts).Het doel van het onderzoek is om een deel van de populatie meeuwen individueel herkenbaar te maken. Zodat deze gevolgd kan worden bij in gebruikname van de vrije grondreserves van het Havenbedrijf. Door het opbouwen van een geringde deelpopulatie wordt meer inzicht verkregen in verplaatsingen en overleving van de meeuwen in de Rotterdamse Haven (en daarbuiten). Deze informatie kan gebruikt worden bij planvoorbereiding (verdere realisatie van de Rotterdamse Zeehavens) en compensatievoorstellen (als het gaat om natuurherstel).

kolonie grondreserve Euromax (Maasvlakte) mei 2010 (foto: E.Eijkelenboom) 

Verder is ook selectief gezocht naar vogels met alleen een metalen ring of versleten kleurring, deze zijn gevangen, gemeten en weer losgelaten met een nieuwe stalen metalen ring en kleurring.


 (vervangen) kleurring + kop van rood LAJ  (foto's: E.Eijkelenboom)   
 
 
Naast het ringen van meeuwen is intensief gezocht naar gekleurringde meeuwen en zijn een paar honderd aflezingen verzameld van geringde vogels. Zo zijn verschillende kleine mantelmeeuwen gevonden die geboren zijn in Zuidwest Engeland en Noord-Frankrijk maar ook die geboren zijn in Zeebrugge, het Waddengebied en overige kolonies uit het Deltagebied. De leeftijd van de gevonden broedende vogels varieerde van 5-6 jaar oud tot zelfs twee exemplaren van maar liefst 21 jaar oud.

Een ander grappige waarneming: Terwijl de eerste jongen momenteel al in Noord-Spanje worden gesignaleerd zitten anderen nog steeds in de kolonie.
 
 
Zwart 3Z geringd op 19-6-2010, foto 24-8-2010 Europoort (foto: E. Eijkelenboom)

2 opmerkingen: